Työhyvinvointi on keskeinen osa yritysten, yhteisojen ja organisaatioiden toimintaa ja strategioita. Hyvin voiva henkilöstö on yrityksen ja organisaation keskeisin voimavara.

Työyhteisöpalvelumme koostuvat erilaisista koulutus, luento ja valmennus (coaching) kokonaisuuksista, joissa sovelletaan erilaisa menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennuksen tarkoituksena on tukea ohjattavaa/-ohjattavia kohti selkeästi määriteltyä tavoitetta. Valmennukset ovat kestoltaan lyhyempiä ja intensiivisyydeltään tiiviimpiä prosesseja kuin työnohjaukset.

Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennus on valmennuskokonaisuus, joka koostuu luennoista, teemapäivistä sekä muista kehittämispäivistä. Toteutusmuoto on ryhmävalmennuksellinen ja sitä täydentävästä yksilövalmennuksesta. Valmennuksen tavoitteena on selkeyttää ja tarkastella esimiehenä toimivan identiteettiä sekä esimiehisyyttä ja vahvistaa näitä. Valmennuksessa perehdytään erilaisiin johtamisteorioihin ja -tapoihin, oman organisaation arvoihin ja tavoitteisiin sekä rakennetaan näiden avulla omaa esimiehisyyttä ja identiteettiä. Valmennus voidaan toteuttaa myös pelkästään yksilövalmennuksena.

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennukset toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Työyhteisövalmennus on tarpeen mm. silloin kun on kyse koko organisaation tai tietyn organisaation osan muutostilanteesta, joissa kaivataan uusia näkökulmia tai tavoitteita työtapoihin tai työprosesseihin. Työyhteisövalmennuksessa on kysymys moniammatillisen ryhmän valmentamisesta, jossa valmennettavilla voi olla erilaisia toisistaan poikkeavia perustehtäviä. Valmennuksen tavoitteena on saada aikaan valmiuksia kohdata toivottu muutos työyhteisössä tai organisaatiossa. Työyhteisövalmennuksella pyritään myös tukemaan ryhmää ja ryhmässä toimivan yksilön toimintakykyä sekä yhteistyökykyä ja työprosessien hallintaa, tarkastelemalla valmennuksen keinoin työntekijän tai organisaation identiteettiä erityisesti muutostilanteissa.

Team building

Team buildingin tavoitteena on kehittää ja lisätä samaa työtä tai prosessia toteuttavien työryhmien sisäistä vuorovaikutusta sekä toimintaa. Team building -kehittämispalvelu soveltuu erityisen hyvin sellaisille työryhmille, joilla on olemassa selkeä ihmisten kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen liittyvä perustehtävä, mutta työryhmän toiminta kaipaa selkeyttä, jämäkkyyttä tai uutta suuntaa. Team building -kehittämispalvelu soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden, vapaaehtoistoiminnan organisaatioiden ja erilaisten koulutus-, projekti- tai palveluorganisaatioiden täsmäkehittämiseen.

Työhyvinvointipalvelut toteutetaan Pohjois-Suomen alueella palvelun tilaajan tiloissa tai sopimuksen mukaan. Palvelut toteutetaan tarvittaessa yhteistyökumppaneiden kanssa ja niissä voidaan asiakkaan toivomuksesta käyttää myös luonto- tai eläinavusteisia menetelmiä.