Kelan ohjeiden mukaisesti vallitsevan koronaepidemiatilanteen aikana yksilöterapiat voidaan toteuttaa 1.6.2020 lukien joko kasvokkain tapahtuvana tai etäyhteydellä. Kasvokkain tapahtuvaa työskentelyä varten asiakkaille on varattuna käsihuuhdetta ja kirurgisia hengityssuojia.

Vallitsevan koronaepidemian vuoksi asiakkuuteen hakeutuvia henkilöitä pyydetään huomioimaan oma terveydentila.
Terapiaprosessi

Terapiat aloitetaan arviointikäynneillä. Arviointikäyntejä on keskimäärin 1 - 2 kertaa. Kelan korvaamassa kuntoutuspsykoterapiassa hoitoprosessi voi kestää asiakkaasta riippuen yleensä 1 - 3 vuotta. Kela suosittaa päätöksissään tekemään kirjallisen terapiasopimuksen kuntoutusterapia- asiakkaan ja terapeutin välillä.

Työskentely

Terapiatyöskentely tapahtuu pääasiassa keskustelemalla, joko kasvokkain tai etäyhteydellä mutta asiakkaasta ja hänen tarpeestaan tai tilanteestaan riippuen työskentely voidaan toteuttaa myös toiminnallisia ja muita elementtejä käyttäen, kuten skeema- ja kirjallisuusterapeuttisia tai luontoavusteisia elementtejä.

Toteutettavat terapiat perustuvat kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen terapian menetelmiin. Terapiatyöskentelyn olennaisena osana käytetään myös skeematerapian menetelmiä sekä tietoisen läsnäolon (mindfulness) menetelmiä.

Yksittäisen terapiakäynnin pituus on 45 min mutta Kelan linjausten mukaan käyntejä voidaan toteuttaa tarvittaessa myös kaksoisistuntoina asiakkaan elämäntilanteen tai hoidontarpeen perusteella.

Terapiaan tulon syitä

Tyypillisiä hoitoon hakeutumisen aiheita ovat usein juuri masennus ja/ tai ahdistuneisuushäiriöt, erilaiset akuutit tai kroonistuneet kriisit, muut elämänkriisit, identiteettiongelmat, riippuvuus- tai väkivaltaongelmat jne.

Erityisosaamisalueina työskentelyssäni ovat masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito, identiteettiongelmien käsittely, aggressio- ja väkivaltaongelmien hoito sekä erilaiset traumat, kroonistuneet kriisit tai elämänkriisit.

Tarjoamani palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joka tarkoittaa sitä, että asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä minuun tilanteen arvioimiseksi.

Hinta

Itsemaksavilta terapia-asiakkailta perittävä korvaus on tällä hetkellä 100,00 €.

Kelan myöntämän kuntoutuspsykoterapian asiakkaalta peritään omavastuuosuus terapiasta eli 28,00 €/ 45 min.

Terapiavastaanotto

Vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 09:00 - 20:00 tai erikseen sovittuna ajankohtina. Vastaanotot tapahtuvat joko kasvokkain tai etäyhteydellä. Myös kotikäynnit ovat joissain tapauksissa mahdollisia, mutta niihin voidaan lisätä kotikäyntilisä.

Vastaanottotilat sijaitsevat Muhoksella hyvien liikenneyhteyksien varrella n. puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta, osoitteessa Ratatie 41.

Lisätietoja terapiasta antaa psykoterapeutti Pertti Reiman numerosta +358509129511 tai sähköpostilla: info(at)prerehab.fi. Nopeimmin tiedusteluihin vastataan kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, yleensä samana päivänä kun yhteydenotto on tapahtunut. Yhteydenottoon pyritään vastaamaan seuraavaan päivään mennessä mutta viimeistään kahden vuorokauden sisällä.

Tällä hetkellä ei voida aloittaa uusia asiakkuuksia (päivitetty 20.8.2023).


.