Terapia Pre- Rehab tuottaa käytännönläheisiä, ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä yksilöterapioita sekä kognitiiviseen lyhytterapiaan perustuvia terapioita. Terapiassa keskitytään mm. asiakkaan omien voimavarojen tunnistamiseen ja niiden hyödyntäminen kuntoutusprosessissa sekä tulevaisuusorientaation ja muutosprosessin ylläpitämiseen.

Työskentelyssä hyödynnetään narratiivista lähestymistapaa sekä motivoivan haastattelun tekniikoita. Terapian toteutuksessa sovelletaan GLM (Good Lives Model)- kuntoutusmallin mukaista lähestymistapaa. GLM- mallia sovellettaessa yksilöterapian tavoitteet ja työskentely määrittyvät asiakkaan hahmottaman sekä kokeman mielekkään elämän ja sen yhdeksän eri osa-alueen pohjalta. GLM- mallin mukainen kuntoutus on tulevaisuusorientoitunutta, johon liitetään asiakkaan kokemuksia sekä tunteisiin, ajatuksiin ja toimintaan/ käyttäytymiseen liityvää työskentelyä.

Kuntoutuspsykoterapiat ovat Kela- korvauksen piirissä ja ne toteutetaan yksilöterapioina.

Terapiaan hakeutumiseen ei tarvita lähetettä. Yhteydenotto joko soittamalla, tekstiviestillä tai yhteydenottolomakkeella riittää. Terapiat toteutetaan Muhoksella osoitteessa Valtatie 23, Muhos. Terapioita voidaan toteuttaa myös luontoavusteisesti ulkona, kotikäynteinä tai videopuheluiden avulla asiakkaan tarpeen tai asiakkaalle myönnetyn maksusitoumus- ja kuntoutuspäätöksen mukaisesti.

Lisätietoja vapaista terapia-ajoista antaa psykoterapeutti Pertti Reiman. Yhteydenotoissa pyydetään ensisijaisesti käyttämään näiden sivujen yhteydessä olevaa yhteydenottolomaketta.