Terapia Pre- Rehab tuottaa kognitiivisia sekä voimavarakeskeisiä yksilöterapioita. Terapiassa keskitytään mm. asiakkaan omien voimavarojen tunnistamiseen, niiden hyödyntäminen kuntoutusprosessissa sekä tulevaisuusorientaation ja muutosprosessin ylläpitämiseen.

Työskentelyssä hyödynnetään dialogisuutta ja narratiivista lähestymistapaa sekä motivoivan haastattelun tekniikoita. Terapian toteutuksessa sovelletaan GLM (Good Lives Model)- kuntoutusmallin mukaista lähestymistapaa. GLM- mallia sovellettaessa yksilöterapian tavoitteet ja työskentely määrittyvät asiakkaan hahmottaman sekä kokeman mielekkään elämän ja sen yhdeksän eri osa-alueen pohjalta. GLM- mallin mukainen kuntoutus on tulevaisuusorientoitunutta, johon liitetään asiakkaan kokemuksia sekä tunteisiin, ajatuksiin ja toimintaan/ käyttäytymiseen liittyvää työskentelyä.

Kuntoutuspsykoterapiat ovat Kela- korvauksen piirissä ja ne toteutetaan yksilöterapioina.

Terapiaan hakeutumiseen ei tarvita lähetettä. Yhteydenotto joko soittamalla, tekstiviestillä tai yhteydenottolomakkeella riittää. Terapiat toteutetaan Muhoksella osoitteessa Ratatie 41, Muhos. Terapiat toteutetaan pääsääntöisesti kasvokkain tai videopuheluiden avulla asiakkaan tarpeen tai asiakkaalle myönnetyn maksusitoumus- ja kuntoutuspäätöksen mukaisesti.

Lisätietoja vapaista terapia-ajoista antaa psykoterapeutti Pertti Reiman. Yhteydenotoissa pyydetään ensisijaisesti käyttämään näiden sivujen yhteydessä olevaa yhteydenottolomaketta. Tällä hetkellä voidaan aloittaa uusia asiakkuuksia (Päivitetty 10.3.24)