KÄVELYTERAPIA (=Walk and talk therapy)

Kävelyterapia on juuri sitä miltä se kuulostaakin - asiakas ja terapeutti ovat kävelemässä ja keskustelemassa ulkona terapiatapaamisen aikana, eivätkä perinteisesti istu paikallaan vastaanottotilan sisällä.

Kävelyterapiassa juuri ympäristö saa aikaan rennomman ja erilaisen tunnelman, toisin kuin vastaanottohuoneessa yleensä.

Kävelyterapia on myös loistava tapa aloittaa liikunta, ylläpitää kuntoa tai aktiivisempaa elämäntapaa. Kävelyterapiassa juuri vaihteleva ja toisaalta samanlaisena toistuva liike mahdollistaa lähes meditatiivisen työskentelyn samalla, kun terapiassa käsitellään elämää hankaloittavia asioita tai ongelmia.

Joillekin asiakkaille perinteisessä istuen ja kasvokkain keskustelemalla tapahtuvassa terapiassa työskentely voi olla hyvinkin ahdistavaa. Sen vuoksi kävelyterapiassa terapiatyöskentely rinnakkain kävellen, asiakkaan ja terapeutin välistä etäisyyttä, kävelynopeutta ja katsekontaktia säädellen, mahdollistaa syvemmän terapiasuhteen muodostumisen ja työskentelyn intensiteetin. Kävelyterapiassa kävelyn nopeus tai pysähtelyt määrittävät käsiteltävien asioiden tahdin. Hiljaisempi nopeus mahdollistaa ympäristön aistihavainnoinnin, meditatiiviset harjoitukset tai ongelmien visualisoinnin ympäristöä tai luontoa apuna käyttäen.

Luonnossa toteutettuna kävelyterapia tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella asiakkaan suhdetta mahdollisiin ongelmiinsa ja niiden ratkaisuihin. Kävelyterapia on erinomainen valinta sellaisille asiakkaille, joilla on useita erilaisia hoidettavia ongelmia tai oireita. Varsinkin sellaisilla asiakkailla, joiden elämä on jossain muutos- tai nivelvaiheessa, asiakkaat jotka kärsivät ahdistuneisuudesta, masennuksesta tai sosiaalisten tilanteiden peloista, surusta tai muista menetyksistä/ luopumisesta, on heille kävelyterapia luonnossa erityisen hyödyllistä.

Kävelyterapiassa, kuten terapiassa yleensäkin, voivat tunteet, kuten suru, syyllisyys, vihaa, ahdistus tai turhautumisen tunteet nousta esille. Tämän tiedostaminen on tärkeää varsinkin silloin, kun terapiaa toteutetaan paikassa, jossa on lähistöllä muitakin ihmisiä. Samoin on hyvä tiedostaa kävelyterapian aikana hoitosuhteen salassapitoon ja asiakkaan yksityisyyteen liittyvät vaatimukset. Kävelyterapian avulla toteutettu psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välinen hoidollinen tapahtuma, jossa luottamuksellisuus ympäristö erityisesti huomioiden on kaiken toiminnan perusta. Kävelyterapiassa on mahdollista poistaa vielä nykyäänkin yleisesti psykoterapiaan liittyvää mystifiointia ja salamyhkäisyyttä. Psykoterapian tulisi olla aivan yhtä luonnollista kuin fysioterapia, toimintaterapia tai muu kuntouttava toiminta.

Kävelyterapiassa asiakas liikkuu sekä konkreettisesti, että kuvainnollisesti. Koska kävelyterapiaa toteutetaan ulkona luonnossa, ovat luonnon hyvinvointivaikutukset sekä sen meditatiivisuus kaiken aikaa ja keskeisesti läsnä. Kävelyterapia on luontoavusteinen menetelmä, jossa erilaisia luontoympäristöjä, kuten puistoja, terapiapolkuja tai terapiametsiä, käytetään tietoisesti ja tavoitteellisesti kuntouttavassa tarkoituksessa asiakkaan työ- tai toimintakyvyn palauttamiseksi, ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi. Tutkimusten mukaan liikunnan vaikutukset ovat kiistattomia ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Fyysinen aktiivisuuden on myös osoitettu vähentävän masennusta ja ahdistusta ja helpottavan näiden oireita.

Lisätietoja menetelmästä ja sen soveltamisesta antaa psykoterapeutti P. Reiman