Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapia on yksi taideterapian muodoista. Kirjallisuusterapian avulla pyritään kirjallisuuden ja kirjoittamisen keinoin tukemaan yksilöä hänen itsetuntemustaan laajentamalla.

Kirjallisuusterapian tavoitteena ei ole tekstin tai muun materiaalin sisällön analyysi,vaan tekstiin liittyvien ja siitä heräävien tunnelmien ja teemojen tarkastelu. Tarkoituksena on auttaa asiakasta tiedostamaan omia tunteitaan ja vaikuttimiaan.

Kirjallisuusterapiaan liittyvässä luovassa kirjoittamisessa ei tarvitse olla lahjakas kirjoittaja. Kiinnostus kirjallisuuden ja kirjoittamisen käyttöön tiedostamisen ja muutoksen välineinä riittää. Kirjallisuusterapia tarjoaa vaihtoehtoisena menetelmänä keinoja elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn. Yksilöpsykoterapiaan liitettynä kirjallisuusterapian käytön lähtökohtana ovat asiakkaan terapiatyöskentelyyn liittyvät tavoitteet.

Kirjallisuusterapia työskentelyn pohjana voidaan käyttää kirjoja, lehtiä, äänitteitä,valokuvia tai liikkuvaa kuvaa. Lukeminen, kuvien katselu tai musiikin kuuntelu ja tästä kirjoittaminen, voi antaa
mahdollisuuden ilmaista niitä ajatuksi, tunteita ja kokemuksia, joita joskus on vaikeaa muuten pukea sanoiksi. Näitä esiin tulleita asioita voidaan edelleen käsitellä terapiassa tapahtuvan vuorovaikutuksellisen keskustelun ja/ tai toiminnallisten menetelmien avulla. Myös elämän historiallisten asioiden, tapahtumien tai tilanteiden muistelu ja niiden uudelleen jäsentäminen kirjoittamisen kautta, edistää terapiaprosessia.