Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapian avulla pyritään kirjallisuuden ja kirjoittamisen keinoin tukemaan yksilön henkistä kasvua ja kehitystä hänen itsetuntemustaan laajentamalla.

Kirjallisuusterapian tavoitteena ei ole tekstin tai muun materiaalin sisällön analyysi,vaan tekstiin liittyvien tunnelmien ja teemojen tarkastelu. Tarkoituksena on auttaa asiakasta tiedostamaan omia tunteitaan ja vaikuttimiaan.

Kirjallisuusterapiassa ei tarvitse olla lahjakas kirjoittaja. Kiinnostus kirjallisuuden ja kirjoittamisen käyttöön tiedostamisen ja muutoksen välineinä riittää. Kirjallisuusterapia tarjoaa vaihtoehtoisena menetelmänä keinoja elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn. Yksilöpsykoterapiaan liitettynä kirjallisuusterapian käytön lähtökohtana ovat asiakkaan terapiatyöskentelyyn liittyvät tavoitteet.

Kirjallisuusterapiatyöskentelyn pohjana voidaan käyttää kirjoja, lehtiä, äänitteitä,valokuvia tai liikkuvaa kuvaa. Lukeminen, kuvien katselu tai musiikin kuuntelu ja tästä kirjoittaminen, voi antaa
mahdollisuuden ilmaista niitä ajatuksi, tunteita ja kokemuksia, joita joskus on vaikeaa muuten pukea sanoiksi. Näitä esiin tulleita asioita voidaan siten edelleen käsitellä terapiassa tapahtuvan vuorovaikutuksellisen keskustelun avulla. Myös asioiden muistaminen ja uudelleen jäsentäminen kirjoittamisen kautta, voi edistää terapiaprosesseja.