Työhyvinvointi tarkoittaa sellaista työntekijän fyysistä ja psyykkistä olotilaa, joka muodostuu työn, työympäristön ja vapaa-ajan sopivasta kokonaisuudesta. Työntekijän ammattitaito ja kokemus oman työn hallinnasta ovat tärkeimmät työhyvinvointia edistävät tekijät. Ihmiset kokevat työhyvinvoinnin yksilöllisesti ja eri ihmisille työhyvinvointi muodostuu ja koostuu erilaisista asioista. Tällöin työntekijät tai työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, jolloin heidän mielestään työ tukee heidän omaa elämänhallintaansa.

Terapia Pre-Rehab tuottaa dialogisia ja ratkaisukeskeisiä työhyvinvointipalveluita asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Palvelut koostuvat erilaisista työyhteisöjen kehittämispalveluista, työnohjauksista, luento- ja koulutustilaisuuksista jne. Palvelut suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhteistyössä, näin ollen asiakas ei maksa turhasta.

Palvelujen tavoitteena on edistää erilaisten yritysten tai organisaatioiden kehittymistä sekä henkilöstön ja johdon työssä jaksamista. Työyhteisöpalvelut tuotetaan ensisijaisesti omana palveluna mutta osittain myös yhteistyökumppaneiden kanssa, joka mahdollistaa mm. erilaisten toiminnallisten tai luonto- ja eläinavusteisten elementtien hyödyntämisen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.