Työnohjauksessa tarkastellaan omaa toimintaa

Työnohjaus on käytännöllistä ennaltaehkäisevää tai korjaavaa työhyvinvointityötä. Työnohjauksessa on kyse ohjattavan työssä jaksamisesta, oman työn tutkimisesta, sen kehittämisestä ja arvioimisesta.

Työnohjauksen tavoitteet ja työskentelymuodot toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Työnohjauksen tavoitteet voidaan luokitella kehittymistavoitteiksi, itsensä johtamisen tavoitteiksi, itsetuntemuksen lisääntymiseen tähtääviksi tavoitteiksi tai suoritustavoitteiksi.

Työnohjauksen alussa on myös tärkeää tiedostaa, haetaanko työnohjauksella ratkaisua ohjattavan omiin ammatillisiin tarpeisiin, henkilökohtaisiin kokemuksiin vai työyhteisössä ilmeneviin haasteisiin/ konflikteihin. Tällä on merkitystä erityisesti työnohjauksen tavoitteiden asettamisen suhteen, sillä jos työnohjauksella haetaan apua esimerkiksi työyhteisössä ilmenevien konfliktien ratkaisuun, ei perinteinen työnohjaus ole välttämättä paras vaihtoehto. Näissä tilanteissa on usein hyödyllisempää käyttää jotain muuta menetelmää, esimerkiksi työyhteisön konfliktien ratkaisu- tai sovittelumenetelmiä.

Työnohjaus tarjoaa ohjattavalle mahdollisuuden käydä läpi työnohjaajan kanssa vaikeita ja haastavia työtilanteita tai ohjattavaa askarruttavia työprosesseja turvallisessa ja luotettavassa vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Työnohjaus mahdollistaa ohjattavalle hänen mieltään askarruttavien asioiden ja kokemusten purkamisen.

  • Yksilötyönohjauksessa on kyse yksittäisen ohjattavan kanssa käytävästä ohjausprosessista. Yksilötyönohjauksen hinnat alk. 120,00 €/45 min + alv 24 %.
  • Johdon- ja esimiestyönohjaus alkaen 150,00 €/ 45 min + alv 24 %.
  • Ryhmätyönohjaus voidaan toteuttaa joko yhdestä tietystä työyhteisöstä tulevan tietyn ryhmän ohjauksena tai siten, että työnohjausryhmä kootaan samankaltaista työtä tekevistä, eri työpaikoissa työskentelevistä henkilöistä, esimerkiksi projekti- ja hanketyöntekijöistä tai itsenäisistä ammatinharjoittajista. Näissä tapauksissa työnohjauksen tavoitteet ovat jo lähtökohtaisesti erilaiset. Ryhmätyönohjausten hinnat alk. 150,00 €/ 45 min + alv 24 %.
  • Työyhteisön työnohjauksessa on kysymys koko työyhteisön ohjauksesta, joka tarkoittaa sitä, että ohjaustilanteessa on mukana koko työyhteisö esimiehiä ja mahdollisuuksien mukaan myös johtoa myöten. Työyhteisöjen työnohjausten hinnat alk. 150,00 €/ 45 min + alv 24 %.
  • Teematyönohjauksessa keskitytään tiettyyn teemaan. Ohjausprosessi on lyhyempi kuin tavanomaisessa työnohjauksessa. Sisällöllisesti teematyönohjaus muistuttaa tietyltä osin coachingia, mutta työskentely tapahtuu ohjauksellisemmin. Hinnat määräytyvät samoin periaattein kuin muutkin ohjaukset.

Työnohjaukset toteutetaan tällä hetkellä palvelun tilaajan tiloissa, etäyhteydellä tai sopimuksen mukaan.

Tällä hetkellä voidaan aloittaa uusia yksilö- , työyhteisö - sekä ryhmätyönohjauksia. Kysy lisää työnohjauksista yhteydenottolomakkeen avulla, puhelimitse +358 509 129 511 tai e-mail: info(at)prerehab.fi.


Lisätietoja työnohjauksista antaa P. Reiman, työnohjaaja STOry