Terapiat etäyhteydellä

Asiakaslähtöisesti etäyhteydellä toteutettu terapia tukee asiakkaan terapiaprosessia. Terapia toteutetaan salatun videovälitteisen menetelmän avulla.

Etäyhteydellä toteutetun terapiapalvelun avulla asiakkaan ei tarvitse fyysisesti matkustaa vastaanotolle, vaan asiakas voi osallistua istuntoon itselleen parhaaksi katsomasta paikasta. Istunnon pituus on 45 minuuttia. Menetelminä käytetään sekä keskustelua, mindfulness harjoitteita että kirjallisia kotitehtäviä.

Terapian toteutus pyritään aloittamaan lähtökohtaisesti ensin kasvokkain tapahtuvalla arviointi-ja aloituskäynnillä, jossa terapian tavoitteet ja asiakkaan voimavarat kartoitetaan mutta maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen terapia voidaan toteuttaa kokonaan etäyhteydellä.