Terapiat etäyhteydellä

Asiakaslähtöisesti etäyhteydellä toteutettu terapia tukee asiakkaan terapiaprosessia. Terapia toteutetaan salatun videovälitteisen menetelmän avulla.

Etäyhteydellä toteutetun terapiapalvelun avulla asiakkaan ei tarvitse fyysisesti matkustaa vastaanotolle, vaan asiakas voi osallistua istuntoon itselleen parhaaksi katsomasta paikasta. Istunnon pituus on 45 minuuttia. Terapian toteutus aloitetaan lähtökohtaisesti aina ensin kasvokkain tapahtuvalla arviointi-ja aloituskäynnillä, jossa terapian tavoitteet ja asiakkaan voimavarat kartoitetaan.

Kuntoutuspsykoterapiassa etäyhteydellä toteutettu terapia täydentää tavanomaisia kasvokkain tapahtuvia yksilöterapiakäyntejä, sillä tuloksellisen videovälitteisen työskentelyn edellytyksenä pidämme jo olemassa olevaa ja syntynyttä luottamuksellista hoitosuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.