Nettiterapia

Asiakaslähtöisesti toteutettu nettiterapia tukee asiakkaan terapiaprosessia. Nettiterapia toteutetaan salatun videovälitteisen menetelmän avulla. Järjestelmänä käytämme solki.live- palvelua.

Palvelun avulla asiakkaan ei tarvitse fyysisesti matkustaa vastaanotolle, vaan asiakas voi osallistua istuntoon itselleen parhaaksi katsomasta paikasta. Istunnon pituus on 45 minuuttia. Nettiterapian toteutus aloitetaan kuitenkin aina ensin kasvokkain tapahtuvalla arviointi-ja aloituskäynnillä, jossa terapian tavoitteet ja asiakkaan voimavarat kartoitetaan.

Kuntoutuspsykoterapiassa tuotamamme nettiterapia täydentää tavanomaisia yksilöterapiakäyntejä, sillä tuloksellisen videovälitteisen työskentelyn edellytyksenä pidämme jo olemassa olevaa ja syntynytttä luottamuksellista hoitosuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.


Vallitsevan koronaepidemiatilanteen vuoksi kaikki yksilöterapiat toteutetaan toistaiseksi etäyhteydellä.