Nettiterapia

Asiakaslähtöisesti toteutettu nettiterapia tukee asiakkaan terapiaprosessia. Nettiterapia toteutetaan salatun videovälitteisen menetelmän avulla.

Etäyhteydellä toteutetun terapiaalvelun avulla asiakkaan ei tarvitse fyysisesti matkustaa vastaanotolle, vaan asiakas voi osallistua istuntoon itselleen parhaaksi katsomasta paikasta. Istunnon pituus on 45 minuuttia. Nettiterapian toteutus aloitetaan lähtökohtaisesti aina ensin kasvokkain tapahtuvalla arviointi-ja aloituskäynnillä, jossa terapian tavoitteet ja asiakkaan voimavarat kartoitetaan.

Kuntoutuspsykoterapiassa etäyhteydellä toteutettu terapia täydentää tavanomaisia kasvokkain tapahtuvia yksilöterapiakäyntejä, sillä tuloksellisen videovälitteisen työskentelyn edellytyksenä pidämme jo olemassa olevaa ja syntynytttä luottamuksellista hoitosuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.