Mindfulness

Mindfulnessissa eli hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittelussa on kyse itseen kohdistuvasta keskittymisestä ja havainnoinnista, omien ajatusten, tunteiden ja kehon tuntemusten tarkkailusta juuri käsillä olevassa hetkessä. Keskeistä työskentelyssä on näiden havaintojen avoin hyväksyminen juuri sellaisena kuin ne ovat, arvottamatta tai pyrkimättä muuttamaan niitä mitenkään.

Tietoisen läsnäolon harjoitteita käytetään olennaisena osana psykoterapiaa, tavoitteena lisätä asiakkaan itsehavainnointi kykyä ja tunnesäätelyä. Mindfulness on erittäin hyödyllinen menetelmä masennuksen, ahdistuneisuuden ja riippuvuuksien hoidossa

Mindfulnessia voidaan käyttää myös työnohjauksessa tai aivan erillisinä itsenäisinä harjoitteina.