Puutarhaterapiasta

Puutarhaterapia on pitkäkestoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä ja toimintaa, jota ohjaa koulutettu terapeutti. Puutarhaterapia voi tarkoittaa sekä kasveihin liittyvää toimintaa/ työskentelyä,että oleskelua kasvillisuus ympäristössä.

Puutarhaterapiassa on siis kyse ihmisen ja kasvien tavoitteellisesta vuorovaikutusta, jossa vuorovaikutuksen avulla pyritään kuntoutuksellisiin tavoitteisiin, siis ylläpitämään, palauttamaan,parantamaan tai lisäämään ihmisen toimintakykyä ja siten myös edistämään ihmisen/ihmisten hyvinvointia. Puutarhaterapian ydin on kuitenkin elävien kasvien hoidossa, jota terapiassa käytetään merkityksellisenä ja palkitsevana toimintana.

Terapiamuotona puutarhaterapia on joustavaa: työskentely rakentuu aina yksilöllisesti toimintakyvyltään ja toimintarajoitteeltaan eritasoisille ihmisille. Kiireettömyytensä, rauhallisen etenemisen ja maltikkisuutensa sekä tässä ja nyt tapahtuvan läsnäolon vuoksi puutarhaterapia sopii hyvin täydentävänä menetelmänä esimerkiksi masennuksesta tai ahdistuneisuudesta kärsiville henkilöille.

Puutarhaterapiaa voi toteuttaa toiminnallisesti monella eri tasolla. Terapiaa voidaan toteuttaa
asiakkaan ja terapeutin välisessä kasvokkaisessa sekä samassa tilassa tapahtuvana toimintana mutta sitä voidaan kognitiivisen terapian käytäntöjen mukaan toteuttaa asiakkaalle annettavien itsenäisesti suoritettavien kotitehtävien muodossa. Tällöin työskentelyyn liittyviä suunnittelua, tavoitteiden asettelua, toteutukseen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia puretaan ja käsitellään terapia istunnoissa. Työskentelyyn voidaan liittää luontevasti mm. mindfulness harjoituksia ja skeematerapeuttista työskentelyä