Puutarhaterapiasta

Puutarhaterapia on pitkäkestoista, suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä ja toimintaa, jota ohjaa koulutettu terapeutti. Puutarhaterapia tarkoittaa sekä kasveihin liittyvää toimintaa/ työskentelyä, että oleskelua kasvillisuus ympäristössä. Se voi olla myös eri aistien avulla tapahtuvaa toimintaa kuten katselua, haistelua, kuuntelua tai koskettelua

Puutarhaterapiassa on siis kyse ihmisen ja kasvien tavoitteellisesta vuorovaikutusta, jossa pyritään kuntoutuksellisiin tavoitteisiin, siis ylläpitämään, palauttamaan,parantamaan tai lisäämään ihmisen toimintakykyä ja siten myös edistämään ihmisen/ihmisten hyvinvointia.

Puutarhaterapian perusajatus on elävien kasvien hoidossa, jota terapiassa käytetään merkityksellisenä ja palkitsevana toimintana.

Terapiamuotona puutarhaterapia on joustavaa: työskentely ja toiminta rakentuu aina yksilöllisesti toimintakyvyltään ja toimintarajoitteeltaan eritasoisille ihmisille. Kiireettömyytensä, rauhallisen etenemisen sekä tässä ja nyt tapahtuvan läsnäolon vuoksi puutarhaterapia sopii hyvin täydentävänä ja toiminnallisena menetelmänä psykoterapian osaksi, esimerkiksi henkilöille joilla on masennus tai ahdistuneisuus oireilua.

Puutarhaterapiaa voi toteuttaa toiminnallisesti monella eri tasolla. Terapiaa voidaan toteuttaa
asiakkaan ja terapeutin välisessä kasvokkaisessa sekä samassa tilassa tapahtuvana toimintana mutta sitä voidaan toteuttaa asiakkaalle annettavien itsenäisesti suoritettavien kotitehtävien muodossa. Tällöin työskentelyyn liittyviä suunnittelua, tavoitteiden asettelua, toteutukseen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia puretaan ja käsitellään terapia istunnoissa. Työskentelyyn voidaan liittää luontevasti mm. mindfulness harjoituksia tai skeematerapeuttista työskentelyä.

Lisätietoa puutarhaterapian soveltamisesta/ toteutuksesta kuntoutumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi saa sähköpostitse info@prerehab.fi