Terapia Pre-Rehab on yritysjäsenenä Green Care Finland ry:ssä.
Tuotetut palvelut voidaan luokitella Green Care perusteiden mukaisesti luontohoivaan kuuluviksi silloin, kun palveluissa käytetään luontoavusteista tai puutarhaterapeuttista toimintaa. Jäsenyyden tavoitteena on kehittyä ja verkostoitua Green Caren hengessä eri sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten sekä palveluntuottajien/ ammatinharjoittajien kanssa, jotka käyttävät palveluissaan Green Care- ajatteluun pohjautuvia menetelmiä tai tuntevat kiinnostusta palveluiden kehittämiseen.

Yrityksellä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa Green Care- luontohoiva laatumerkkiä.

Toteutamme tällä hetkellä Green Care perusteista luontoavusteista toimintaa sovelletusti asiakkaan terapiassa. Käytännössä luontoavusteisuus toteutuu asiakaslähtöisesti esim. käyttämällä erilaisia asiakkaan elämänpiiriin/ kokemusmaailmaan liittyviä luontomateriaaleja, luonto- tai eläinaiheisia kuvia, luontoon liittyviä äänitteitä tai asiakkaan omia eläimiä.

Green Care pohjaista luonto-, puutarha- ja eläinavusteista työskentelyä toteutetaan terapiakäyntien välissä asiakkaalle annettavien itsenäisesti suoritettavien kotitehtävien muodossa, joihin liittyviä kokemuksia, tuntemuksia tai ajatuksia puretaan terapiaistunnoissa.

Kuntoutuksessa voidaan käyttää tarvittaessa eläin- tai luontoavusteisia menetelmiä osana mm. kuntoutuspsykoterapiaa. Eläin- ja luontoavusteisen toiminnan käytön ja toimintamallin valinnan tulee perustua kuitenkin aina asiakkaan kuntoutustarpeeseen ja -suunnitelmaan, esim. masennus- ja ahdistusoireiden sekä pakko-oireiden kanssa työskentelyssä . Eläin- ja luontoavusteisten menetelmien käytössä noudatetaan samaa tavoitteiden asettelua (SMART) ja arviointia, kuin muussakin kuntoutustoiminnassa.

Tuottamamme Green Care- pohjainen toiminta liittyy tällä hetkellä keskeisesti juuri asiakkaan omaan kokemuspiiriin kuuluvan luontoympäristön, luontoavusteisen ja eläinavusteisen toiminnan käyttöön ja kehittämiseen osana asiakkaan kuntoutuspsykoterapiaa. Eläinavusteisuuden osalta kehittämistyö jatkuu vähitellen, koska sen toteuttaminen tavoitteellisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti, on erityistä suunnittelua vaativaa.