Terapia Pre-Rehab on yritysjäsenenä Green Care Finland ry:ssä. Palvelumme voidaan luokitella Green Care perusteiden mukaisesti luontohoivaan kuuluviksi. Jäsenyyden tavoitteena on kehittyä ja verkostoitua Green Caren hengessä eri sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten sekä palveluntuottajien ja ammatinharjoittajien kanssa, jotka käyttävät palveluissaan Green Care- ajatteluun pohjautuvia menetelmiä tai tuntevat kiinnostusta palveluiden kehittämiseen. Terapia Pre- Rehab kehittää myös uusia omia palvelutuotteita luonto- ja eläinavusteisuuden osalta. Yrityksellä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa Green Care- luontohoiva laatumerkkiä

Toteutamme tällä hetkellä Green Care perusteista toimintaa sovelletusti asiakkaan terapiassa omissa vastaanottotiloissamme käyttämällä asiakaslähtöisesti esimerkiksi erilaisia asiakkaan elämänpiiriin/ kokemusmaailmaan liittyviä luontomateriaaleja, luonto- tai eläinaiheisia kuvia tai luontoon liittyviä äänitteitä.

Green Care pohjaista työskentelyä toteutetaan myös terapiakäyntien välissä asiakkaalle annettavien itsenäisesti suoritettavien kotitehtävien muodossa, joihin liittyviä kokemuksia, tuntemuksia tai ajatuksia puretaan terapiaistunnossa.

Kuntoutuksessa voidaan käyttää tarvittaessa eläin- tai luontoavusteisia menetelmiä osana mm. kuntoutuspsykoterapiaa tai sosiaalikuntoutusta. Eläin- ja luontoavusteisen toiminnan käytön ja toimintamallin valinnan tulee perustua kuitenkin aina asiakkaan kuntoutustarpeeseen ja - suunnitelmaan. Eläin- ja luontoavusteisten menetelmien käytössä noudatetaan samaa tavoitteiden asettelua (SMART) ja arviointia, kuin muussakin kuntoutustoiminnassa.

Tmi Terpia Pre- Rehabin Green Care- pohjainen toiminta liittyy tällä hetkellä keskeisesti juuri asiakkaan omaan kokemuspiiriin kuuluvan luontoympäristön ja luontoavusteisen toiminnan käyttöön ja kehittämiseen kuntoutuspsykoterapian sovelluksena. Eläinavusteisuuden osalta kehittämistyö jatkuu vähitellen, koska sen toteuttaminen tavoitteellisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti, on erityistä suunnittelua vaativaa.