Terapia Pre-Rehab on yritysjäsenenä Green Care Finland ry:ssä. Tuottamamme palvelut voidaan luokitella Green Care perusteiden mukaisesti luontohoivaan kuuluviksi. Jäsenyyden tavoitteena on kehittyä ja verkostoitua Green Caren hengessä eri sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten sekä palveluntuottajien ja ammatinharjoittajien kanssa, jotka käyttävät palveluissaan Green Care- ajatteluun pohjautuvia menetelmiä tai tuntevat kiinnostusta palveluiden kehittämiseen. Terapia Pre- Rehab kehittää myös uusia omia palvelutuotteita luonto- ja eläinavusteisuuden osalta. Yrityksellä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa Green Care- luontohoiva laatumerkkiä

Green Care on luontoon, luonto- ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Green Care kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti hoito- ja hoivatyössä mm.metsässä, puutarhassa, maatiloilla ja puistoissa. Green Care toimintaa voidaan käyttää ja soveltaa myös sisätiloissa käyttämällä mm. erilaisia luonto- tai eläinaiheisia kuvia tai luontoon liittyviä äänitteitä. Sinänsä Green Care toiminnassa ja ajattelussa ei ole mitään uutta. Samantyyppistä toimintaa sekä menetelmiä on käytetty aiemmin erilaisissa hoitolaitoksissa ja instituutioissa kuten luostareissa, lastenkodeissa, sairaaloissa ja vankiloissa.

Green Care toimintaan liittyvät hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa ympäröivän luonnon elvyttävyyden, osallisuuden lisääntymisen ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös rakennetussa ympäristössä, kuten kaupunki- ja laitosympäristöissä. Luontolähtöisiä toimintamuotoja ovat mm. eläin-, luonto-, puutarha- ja maatila-avusteiset toiminnat. Nykyisin luontolähtöisyyttä hyödynnetään yhä enenevässä määrin erilaisissa sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen tuotannossa, kuten hoivapalveluissa, psykososiaalisessa kuntoutuksessa, sosiaalityössä jne.

Kuntoutuksessa voidaan käyttää tarvittaessa eläin- tai luontoavusteisia menetelmiä osana mm. kuntoutuspsykoterapiaa tai sosiaalikuntoutusta. Eläin- ja luontoavusteisen toiminnan käytön ja toimintamallin valinnan tulee perustua kuitenkin aina asiakkaan kuntoutustarpeeseen ja - suunnitelmaan. Eläin- ja luontoavusteisten menetelmien käytössä noudatetaan samaa tavoitteiden asettelua (SMART) ja arviointia, kuin muussakin kuntoutustoiminnassa.

Tmi Terpia Pre- Rehabin Green Care- pohjainen toiminta liittyy tällä hetkellä keskeisesti juuri luontoympäristön ja luontoavusteisen toiminnan käyttöön ja kehittämiseen erityisesti psykoterapian sovelluksena. Esimerkkinä tästä on kävelyterapian käyttö osana psykoterapiaa. Eläinavusteisuuden osalta kehittämistyö jatkuu vähitellen, koska sen toteuttaminen tavoitteellisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti, on erityistä suunnittelua vaativaa.

Eläin- tai luontoavusteisen työskentelyn toiminta-ajatuksena on, että ihminen on osa ympäröivää luontoa, eläen jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa ympäröivän todellisuuden sekä luonnon kanssa ja siten yksilön kokemus luontoyhteydestä sen kaikissa muodoissaan on hyödynnettävissä myös kuntoutuksessa. Tätä kautta syntyy luonnon voimaannuttava, elvyttävä ja hoitava vaikutus.Tämä koskee myös eläinavusteista toimintaa ja on riippumaton siitä, tapahtuuko toiminta rakennetussa ympäristössä tai koskemattomassa luonnossa.