Tarjoamamme lyhytpsykoterapiat ovat suunnitelmallisesti rajattuja, tavoitteellisia ja kohdennettuja itsereflektiivisiä prosesseja, jotka hyödyntävät sekä asiakkaan, että terapeutin resurssit tehokkaasti ja lyhyellä aikavälillä.

Lyhytpsykoterapiaprosessi koostuu yleensä 8 -10 käyntikerrasta, alkaen aina aloitus- ja jäsentelyvaiheesta, edeten varsinaiseen työskentelyvaiheeseen ja päättyen lopetusvaiheeseen.

Lyhytpsykoterapian toteutukselle on ominaista, että terapian työskentelykohteet ja tavoitteet ovat selkeästi rajattuja, asiakkaan ja terapeutin yhteistoiminnallisuus, asiakkaan omien resurssien hyödyntäminen sekä erilaiset sopimukset terapiaprosessin toteuttamiseksi. Lyhytpsykoterapiaprosessissa hyödynnetään sekä kognitiivisia, että ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä. Terapiat voidaan toteuttaa sekä etäyhteydellä, että kasvokkain.

Lisätietoja lyhytpsykoterapiasta antaa psykoterapeutti P. Reiman